Atsakomybės apribojimas

  • Svetainė www.topkelioniuagenturos.lt visiems svetainės lankytojams suteikia galimybę rašyti komentarus, skundus, nuomones apie fizinius bei juridinius asmenis.
  • Svetainės www.topkelioniuagenturos.lt administratorius nekontroliuoja trečiųjų asmenų paskelbto turinio ir neatsako už jį.
  • Publikuodamas komentarą, skundą lankytojas patvirtina, jog komentaro, skundo turinys atitinka tikrovę ir esant būtinybei asmuo galės pagrįsti savo teiginius.
  • Turinys, esantis svetainėje www.topkelioniuagenturos.lt atspindi išimtinai tik turinio autoriaus nuomonę, požiūrį, įsitikinimus ir pan.
  • www.topkelioniuagenturos.lt administratorius neužtikrina šio turinio išsamumo, naudingumo ir teisingumo.
  • Svetainės www.topkelioniuagenturos.lt administratorius neatsako už svetainėje www.topkelioniuagenturos.lt atsiradusio trečiųjų asmenų turinį.
  • www.topkelioniuagenturos.lt administratorius neatsako už jokią materialinę ir nematerialinę žalą, kurią gali patirti fiziniai ar juridiniai asmenys ir, kuri galėjo tiesiogiai ar netiesogiai atsirasti kaip svetainėje www.topkelioniuagenturos.lt atsiradusio trečiųjų asmenų turinio padarinys.
  • Visą informacija apie svetainėje www.topkelioniuagenturos.lt parašytą turinį paskelbusį asmenį gali būti suteikta tretiesiems asmenims tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
  • Visa atsakomybė už svetainėje www.topkelioniuagenturos.lt atsiradusio turinio teisingumą ir atitikimą Lietuvos Respulikos teisės aktams tenka turinį parašiusiam asmeniui.
  • www.topkelioniuagenturos.lt administratorius neatsako už jokią moralinę, materialinę ir nematerialinę žalą, kurią gali patirti fiziniai ar juridiniai asmenys, jei jie priėmė sprendimus vadovaudamiesi svetainės www.topkelioniuagenturos.lt puslapiuose atsiradusio trečiųjų asmenų parašytu turiniu.